NOVOROOMS  inglasade utbyggnader och fasadpartier har minst samma isolerförmåga som den befintliga byggnaden! De ger ett ljust rum i nära kontakt med naturen, utan att ge avkall på energikostnaderna.

Stomme till Utbyggnad & fasadpartier


När man skall välja stomme finns det i huvudsak två frågor att ta ställning till, formen på utbyggnaden, samt materialval.

Form

De huvudsakliga formerna på en utbyggnad är pulpettak, sadeltak och kuverttak. Pulpettaket är enklast och det vanligaste valet vid ett uterum. I installationer där det är ”ont om höjd” vid det befintliga huset är ett sadeltak ofta att föredra. Kuverttak föredras av estetiska skäl och när utbyggnaden byggs runt husets hörn.

Materialval

I Sverige har uterumsstommen traditionellt byggts i limträ, då de flesta hus är byggda i trä. Limträstommen ger ett varmt och hemtrevligt uterum, och tillhandahåller en viss isoleringsförmåga.

Ett modernare material är aluminium, som traditionellt används i Europa sedan flera decennier. Färdigmålade aluminiumstommar är helt underhållsfria och balkarna är väsentligt smalare jämfört med motsvarande limträbalkar. Detta ger uterummet ett ”lättare och luftigare” intryck.


Isolerad limträstomme

Isolerad limträstomme

Man kan givetvis uppföra sin byggnad som en isolerad trästomme, med samma metoder som använts i den existerande byggnaden. Lämpligen kompletterar man då med våra speciellt anpassade limträstommar i de delar av väggar och tak där det krävs stora spännvidder för montage av glaspartier.

AluStruct Extreme

alustruct extrem 250AluStruct Extreme

AluStruct Extreme är ett underhållsfritt system för aluminiumstommar till välisolerade vinterträdgårdar, orangerier och inglasade utbyggnader. Systemet tillåter stora spännvidder, vilket gör att du kan välja stora öppningsbara fasadpartier utan mellanstolpar.

AluStruct Extreme tillåter avancerade konstruktioner, såsom till exempel viktorianska orangerier eller pyramidformade tak, såväl som klassiska pulpet- och sadel- och kuverttak.

  • AluStruct Extreme är ett system med brutna köldbryggor, vilket med rätt glasval skapar inomhusmiljöer som är minst lika bra isolerade som resten av huset!
  • AluStruct Extreme har inbyggd vattenavrinning, vilket innebär att du inte behöver montera synliga hängrännor och stuprör på ditt uterum.
  • AluStruct Extreme är helt underhållsfri, du behöver inte oroa dig för att du skall behöva måla om balkarna med tiden.
  • Du kan välja din AluStruct Extreme i över 50 olika färger, bland dem träimitationer.
  • Alla komponenter anländer färdigkapade och monteringen går fort, vilket spar mycket hantverkartid.
  • AluStruct Extremes takbalkar har integrerad infästning för takglas, vilket eliminerar mycket monteringstid och risk för läckage.
  • Du kan välja synliga täckplåtar i ett antal olika stilar, såsom viktorianskt och ”modern funkis”, vilket ger möjlighet att maximera det önskade utseendet.

Du väljer lämpligen isolerglas som takmaterial till AluStruct Extreme, se vidare; ”länk: Glastak”