Uterum, Vinterträdgårdar, Fasadpartier, Glasräcken, Entrétak